Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Cao Su Việt | Cơ khí cao su | Trục cao su

Bọc và mài các trục cao su kỹ thuật như trục in, trục chà nhám, trục chổi cước, trục PU.
Trục cao su rãnh xoắn chà nhám
Bọc và mài trục PU, trục in theo yêu cầu
vtp, v.rubber