Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

Cao Su Viet | Food grade silicone gaskets

Supply high quality rubber gaskets safe for food processing machinery.
Custom silicone rubber gaskets
High quality rubber seals safe for food contact
vtp, v.rubber

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Phễu hút cao su công nghiệp

Cung cấp số lượng lớn phễu hút cao su phụ tùng theo yêu cầu riêng về hình dạng, kích thước, cơ tính.
Phễu hút cao su phụ tùng
Cung cấp miếng hút cao su theo yêu cầu
vtp, v.rubber

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Recovery of technical rubber rollers

Old rubber rollers can be recovered to obtain original performance at low cost.
Recovery of old rubber rollers
Supply rubber rollers in a short time
vtp, v.rubber

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

Cao Su Việt | Tấm, miếng, đệm lót cao su

Cung cấp một số lượng lớn tấm cao su giảm chấn, chống rung, kháng hóa chất theo yêu cầu.
Tấm lót cao su phụ tùng thay thế
Đệm lót cao su giảm chấn chống rung
vtp, v.rubber

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2016

Custom rubber parts made in Cao Su Viet

Design and supply technical rubber products as given samples for industrial machinery.
Custom rubber products for replacement
Technical rubber products at low cost
vtp, v.rubber

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Gasket cao su theo yêu cầu

Cung cấp các loại gasket, đệm cao su làm kín theo yêu cầu riêng về hình dạng, kích thước, tính năng.
Gasket cao su làm kín hình chữ nhật
Sản xuất gasket cao su theo mẫu cho trước
vtp, v.rubber

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

Vietnam supplier of technical rubber rollers

Supply a large number of custom rubber rollers for industrial machinery.
High quality rubber rollers
Chemical resistant rubber rollers
vtp, v.rubber

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

Tấm cao su giảm chấn, chống rung

Cung cấp các loại tấm cao su phụ tùng theo yêu cầu, kháng mài mòn và hóa chất tốt.
Tấm cao su phụ tùng thay thế
Tấm cao su giảm chấn chống rung
vtp, v.rubber