Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Cao Su Viet | High quality rubber rollers

Supply high performance rubber and PU rollers used in many different industry sectors.
Cover and grind rubber rollers
Recover old rollers at low cost
vtp, v.rubber

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

Mài và tạo rãnh trục cao su phụ tùng

Bọc lại trục cao su cũ, tạo rãnh đạt độ chính xác cao theo yêu cầu cho trước.
Tạo rãnh cho trục cao su công nghiệp
Tạo rãnh và hoa văn theo yêu cầu

vtp, v.rubber

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Technical oil-resistant rubber o-rings

Supply custom o-rings, gaskets, seals made of rubber or PU in a short time.
Supply a large number of rubber o-rings
Custom rubber o-rings for replacement

vtp, v.rubber

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Gasket cao su chịu mài mòn, kháng dầu

Cung cấp gasket cao su phụ tùng, chịu mài mòn cao theo yêu cầu.
Gasket cao su tổng hợp kháng mài mòn
Đệm cao su làm kín kháng dầu
vtp, v.rubber

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

Cao Su Viet | High pressure rubber hoses

Custom rubber hoses are supplied in accordance with requirement of pressure resistance.
High quality rubber hoses made in Cao Su Viet
Rubber tubes for high pressure air
vtp, v.rubber

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Supplier of high quality rubber belts

Supply technical rubber belts with high tensile strength for power transmission.
Custom rubber belts for replacement
Natural rubber belts made in Cao Su Viet

vtp, v.rubber

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Cung cấp bánh xe cao su phụ tùng

Sản xuất hoặc bọc mới các bánh xe cũ theo yêu cầu, chịu tải trọng cao, kháng mài mòn tốt.
Cung cấp số lượng lớn bánh xe cao su theo yêu cầu
Phục hồi bánh xe cao su cũ
vtp, v.rubber

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Vietnam supplier of technical rubber balls

Supply custom rubber balls with high durability and abrasion resistance.
High quality rubber balls for replacement
Custom rubber balls at competitive cost

vtp, v.rubber

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Cao Su Việt | Bọc và mài trục cao su kỹ thuật

Bọc và mài trục cao su đạt độ chính xác cao, đáp ứng yêu cầu của các ứng dụng riêng biệt.
Mài trục cao su đạt độ chính xác cao
Cung cấp trục cao su chất lượng cao
vtp, v.rubber

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Cao Su Viet | Technical rubber balls

Supply various types of rubber balls in a range of material, size, hardness, and color.
High hardness rubber balls
Technical rubber balls for replacement

vtp, v.rubber

Dây curoa có răng bọc cao su

Dây curoa bọc cao su tăng khả năng chịu mỏi và tuổi thọ của sản phẩm.
Bọc cao su cho dây curoa bánh răng
Sản phẩm dây curoa có độ bền kéo tốt

vtp, v.rubber

Custom silicone rubber tubes

Silicone rubber tubes are often used in applications requiring high temperature resistance and safe food contact.
High temperature silicone rubber tubes
Silicone tubes in food processing systems
vtp, v.rubber

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Ống nhún cao su bọc trục, khớp nối

Sản xuất ống bọc cao su theo yêu cầu, bảo vệ trục, pit-tông khỏi bụi bẩn.
Ống nhún cao su phụ tùng thay thế
Sản xuất ống cao su theo mẫu cho trước
vtp, v.rubber

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Silicone rubber parts for high temperature applications

Supply technical rubber products according to customer’s orders, even in a small number.
Heat-resistant silicone rubber products
Custom rubber parts for replacement

vtp, v.rubber

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Chi tiết phụ tùng cao su theo yêu cầu

Thiết kế và sản xuất phụ tùng cao su thay thế theo mẫu cho trước hoặc theo yêu cầu riêng, chấp nhận đơn hàng số lượng ít.
Sản xuất chi tiết cao su có độ chính xác cao
Cung cấp số lượng lớn phụ tùng cao su trong thời gian ngắn

vtp, v.rubber

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Chemical-resistant polyurethane rollers

High performance PU rollers made in Cao Su Viet are suitable to many different applications.
Supplier of high quality PU rollers
Custom PU rollers for specific requirements

vtp, v.rubber