Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Cao Su Viet | Custom rubber products

Supply a wide range of technical rubber products for different applications.
Custom rubber parts at low cost
Design molds for each specific product
vtp, v.rubber

Bọc trục cao su phụ tùng kỹ thuật

Cung cấp các trục cao su, trục PU có chất lượng cao, đồng đều, đáp ứng các yêu cầu riêng của khách hàng.
Bọc và mài tự động trục cao su
Trục cao su | Trục PU | Trục in
vtp, v.rubber

High quality silicone rubber seals

Supply silicone o-rings, gaskets and seals conform to food contact regulations.
Silicone gaskets in food contact applications
Custom silicone o-rings made in Cao Su Viet
vtp, v.rubber

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

Bánh cước, trục cước nhựa cao su

Cung cấp hoặc phục hồi các trục cước nhựa làm sạch bề mặt.
Bánh cước nhựa làm sạch
Sản xuất trục cước theo yêu cầu
vtp, v.rubber

Vietnam supplier of rubber, PU rollers

Make a new roller or recover old ones for given requirements.
New rollers made in Cao Su Viet
Rubber rollers for industrial machinery
vtp, v.rubber

Vòng đệm cao su phụ tùng

Cung cấp các đệm cao su EPDM chịu mài mòn, kháng lão hóa tốt, dùng cho các ứng dụng ngoài trời.
Đệm cao su phụ tùng thay thế
Gioăng cao su theo yêu cầu
vtp, v.rubber

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

High pressure rubber hoses

 
Air compressor rubber hoses
Technical rubber hoses

vtp, v.rubber

Băng cao su tách xương cá an toàn thực phẩm

Cung cấp các loại đai cao su bền dai, an toàn thực phẩm, theo kích thước yêu cầu cho các máy tách xương cá.
Băng cao su | Chả cá surimi
Đai cao su theo kích thước yêu cầu
vtp, v.rubber

Cao Su Viet | Technical rubber valves

Supply custom rubber valves for replacement in a short time.
Butterfly rubber valves
EPDM rubber valves for outdoor applications
vtp, v.rubber

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Bọc, mài, tạo rãnh trục cao su theo yêu cầu

Tạo các loại rãnh khác nhau trên bề mặt trục cao su bằng máy tự động.
Rãnh trục cao su có độ chính xác cao
Mài trục cao su theo yêu cầu
vtp, v.rubber

Cao Su Viet | Custom rubber suction cups

Supply many types of technical rubber cups as given samples.
High quality vacuum rubber cups
Custom rubber cups for replacement
vtp, v.rubber

Gioăng cao su an toàn thực phẩm

Cung cấp các loại gioăng đệm cao su an toàn thực phẩm phù hợp các tiêu chuẩn trong và ngoài nước.
Gioăng cao su an toàn thực phẩm
Cung cấp đệm cao su phụ tùng thay thế
vtp, v.rubber