Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Bọc, mài, tạo rãnh trục cao su theo yêu cầu

Tạo các loại rãnh khác nhau trên bề mặt trục cao su bằng máy tự động.
Rãnh trục cao su có độ chính xác cao
Mài trục cao su theo yêu cầu
vtp, v.rubber