Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Cao Su Viet | Custom rubber products

Produce molded rubber parts similar to given samples in a short time.
Rubber bonded to metal parts
Technical custom rubber parts for replacement
vtp, v.rubber

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Tấm cao su | Miếng cao su tổng hợp

Sản xuất các tấm cao su đúc khuôn, xẻ rãnh và tạo lỗ theo yêu cầu.
Tấm cao su đúc khuôn theo yêu cầu
Sản xuất tấm cao su theo mẫu cho trước
vtp, v.rubber

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Rubber belt for fishbone removing machines

Supply rubber belts with high elasticity, compatible with food regulations.
Vietnam supplier of rubber belts
Food grade rubber bands made in Cao Su Viet
vtp, v.rubber

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

Cao Su Việt | Gioăng đệm cao su kháng hóa chất

Sản xuất gioăng, đệm, ron cao su đặc biệt, kháng hóa chất, tuổi thọ cao, giảm bảo trì.
Gioăng đệm cao su kháng hóa chất
Ảnh trừu tượng ron cao su kỹ thuật
vtp, v.rubber

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

Vietnam supplier of technical rubber ball

High hardness rubber balls are supplied according to customers’ requirements.
Technical rubber balls for industrial machines
Cao Su Viet | Vietnam supplier of rubber balls
vtp, v.rubber

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Ống cao su tổng hợp an toàn thực phẩm

Cao su tổng hợp đặc biệt trơ hóa học, chịu mài mòn và nhiệt độ cao.
Ống cao su kỹ thuật an toàn thực phẩm
Cung cấp ống cao su có kích thước yêu cầu
vtp, v.rubber

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

Vietnam supplier of rubber seals for industrial machines

Supply seals made of special synthetic rubbers, high resistance to oil, erosive chemicals.
Special rubber seals for a long time use
Silicone rubber o-rings for food processing machines
vtp, v.rubber

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Phụ tùng kỹ thuật | Giảm chấn cao su

Sản xuất chi tiết cao su giảm chấn theo yêu cầu về hình dạng, kích thước, số lượng.
Cao Su Việt - Giảm chấn cao su
Cao su giảm chấn phụ tùng thay thế
vtp, v.rubber

Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

Vietnam supplier of polyurethane tubes, hoses, pipes

High pressure tubes, pipes can be made of polyurethane materials.
Polyurethane tubes | High pressure tubes
Custom PU tubes made in Cao Su Viet
vtp, v.rubber

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Dây curoa, dây đai cao su phụ tùng

Cung cấp vòng đệm, dây cao su theo yêu cầu, chịu mỏi cao, tuổi thọ kéo dài.
Dây đai cao su phụ tùng thay thế
Vòng dây cao su chịu mỏi, không bị nứt

vtp, v.rubber

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Technical rubber parts for industrial machines

Cao Su Viet supplies molded rubber products according to customer requirements.
Molded rubber parts for replacement
Vietnam supplier of rubber o-rings
vtp, v.rubber

Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Cung cấp ống cao su, ống nhựa PU

Sản xuất ống cao su, ống PU với nhiều loại kích cỡ, chịu được áp lực cao.
Sản xuất ống cao su phụ tùng thay thế
Ống cao su, ống PU với nhiều kích cỡ
vtp, v.rubber

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

Vietnam supplier of technical rubber parts

Supply custom rubber products in a wide range of shapes, sizes, and quantity.
Technical rubber parts with many shapes
Supply a large number of technical rubber products
vtp, v.rubber

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

Gioăng, ron, vòng đệm, o-ring làm từ PU

Vật liệu PU là một sự lựa chọn khác để làm các gioăng đệm phụ tùng thay thế.
Gioăng phụ tùng làm từ PU
Ron PU có tính chất cơ lý nổi bật
vtp, v.rubber

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

Cao Su Viet | Molded rubber balls

Supply many types of rubber balls with the high hardness required.
Abstract photo of rubber balls
Custom synthetic rubber balls
vtp, v.rubber

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

Bọc các chi tiết chịu mài mòn bằng PU

Các chi tiết như bánh xe, con lăn, puly bọc PU có thời gian sử dụng kéo dài.
Sản phẩm bánh xe PU tại Cao Su Việt
Con lăn polyurethane kéo sợi
vtp, v.rubber

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

Cao Su Viet | Vietnam supplier of rubber gaskets

Molded rubber gaskets are supplied to customer’s requirements.
Rubber seals made in Cao Su Viet
Oil-resistant rubber gaskets
vtp, v.rubber

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

Bọc trục cao su, trục in tại Việt Nam

Bọc và phục hồi trục cao su dùng cho các máy in tại Việt Nam.
Phục hồi trục in có chất lượng như mới
Bề mặt nhẵn đảm bảo chất lượng in
vtp, v.rubber

Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

Oil-resistant rubber o-rings made in Cao Su Viet

Supply a wide range of o-rings made of synthetic rubbers for industry machines.
Supply various rubber o-rings in a good quality
Custom oil-resistant rubber o-rings
vtp, v.rubber

Cung cấp băng cao su cho các máy tách xương cá

Băng cao su tách xương cá được gia cường bằng các lớp bố, vải, kim loại, đảm bảo độ cứng, bền yêu cầu.
Đai cao su an toàn thực phẩm
Băng cao su phụ tùng thay thế
vtp, v.rubber

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Cao Su Việt cung cấp bi cao su phụ tùng

Cung cấp các bi cao su, nhựa tổng hợp phụ tùng thay thế ở Việt Nam.
Ảnh trừu tượng bi cao su phụ tùng
Bi cao su có độ cứng yêu cầu
vtp, v.rubber

Cao Su Viet | Polyurethane tubes, pipes, hoses

Supply custom PU tubes in Vietnam with a large quantity.
Custom polyurethane tubes made in Cao Su Viet
High pressure tubes made in Cao Su Viet
vtp, v.rubber

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

Gioăng, ron, mặt bích cao su phụ tùng thay thế

Cung cấp nhanh các loại ron cao su thay thế cho các máy móc, thiết bị sản xuất.
Ảnh trừu tượng gioăng cao su phụ tùng
Gioăng cao su được sản xuất tại Cao Su Việt
 vtp, v.rubber