Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

Vietrubber | Rubber suction cups

Custom vacuum suction cups made in Cao Su Viet for technical applications.
Custom rubber suction cups
High quality rubber cups made in Cao Su Viet
vtp, v.rubber

Vòng đệm, gasket silicone chịu nhiệt

Cung cấp các loại đệm cao su chịu nhiệt theo yêu cầu cho việc thay thế, bảo dưỡng công nghiệp.
Vòng đệm cao su chịu nhiệt
Đệm cao su phụ tùng thay thế
vtp, v.rubber

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

Cao Su Viet | Custom rubber rollers

Supply high quality rubber rollers and recover old rollers in a short time.
Rubber rollers made in Cao Su Viet
Rubber rollers for various applications

vtp, v.rubber

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

Tấm lót, miếng lót, đệm lót cao su

Cung cấp các loại đệm lót cao su có độ bền cao, giảm rung động, kháng hóa chất và mài mòn.
Đệm lót cao su giảm chấn chống rung
Cung cấp miếng lót cao su theo yêu cầu
vtp, v.rubber

Cao Su Viet | Vacuum suction cups

Supply high quality rubber suction cups at low cost for a wide variety of industrial applications.
Custom vacuum suction cups
Rubber cups made in Vietnam
vtp, v.rubber