Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Vòng đệm cao su phụ tùng thay thế

Cung cấp đệm cao su có tính kháng lão hóa tốt, thời gian sử dụng kéo dài dưới tác động của ánh sáng, nhiệt độ, hóa chất.
Gioăng cao su kháng lão hóa tốt
O-ring cao su dùng ở nhiệt độ cao

vtp, v.rubber

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Supplier of industrial rubber rollers

Supply rubber rollers used in different industry sectors as paper, steel, food processing, packaging, and printing.
Supply a large number of rubber rollers
Chemical-resistant rubber rollers for printing industry

vtp, v.rubber

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Cao Su Việt | Ống cao su phụ tùng

Cung cấp các loại ống cao su phù hợp các ứng dụng riêng yêu cầu tiếp xúc thực phẩm, chịu nhiệt, kháng dầu.
Ống cao su chịu áp lực cao
Ống cao su an toàn thực phẩm
vtp, v.rubber

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Supplier of custom polyurethane gaskets

Polyurethane gaskets with very good resistance to many solvents and chemicals are used widely in many industrial applications.
High quality PU gaskets made in Cao Su Viet
PU seals in required sizes

vtp, v.rubber

Bọc bánh xe bằng vật liệu PU chịu mài mòn

Sản xuất các loại bánh xe công nghiệp có lớp PU bên ngoài bám dính chặt với lõi thép.
Đổ khuôn PU bọc bánh xe phụ tùng
Bọc lại PU cho bánh xe cũ

vtp, v.rubber

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Vietnam supplier of custom rubber rollers

Steel wheels are covered by wear-resistant rubber or polyurethane for particular applications.
Polyurethane wheels for replacement
Abrasion-resistant rubber rollers made in Cao Su Viet

vtp, v.rubber

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Con lăn cao su phụ tùng kỹ thuật

Thiết kế, sản xuất, và phục hồi con lăn cao su theo yêu cầu của ứng dụng riêng biệt.
Bọc, mài và xẻ rãnh con lăn cao su
Phục hồi con lăn cao su công nghiệp

vtp, v.rubber

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Cao Su Viet | Grooved rubber rollers

Cover rubber and make uniform grooves in the surface of rollers.
Highly precise grooves for technical rollers
Spiral grooves made by grinding machines

vtp, v.rubber

O-ring cao su chịu nhiệt tốt

Cung cấp các loại o-ring, đệm cao su kháng nhiệt, duy trì cơ tính, khả năng đàn hồi tốt ở nhiệt độ cao.
Cung cấp o-ring chịu nhiệt theo yêu cầu
Đệm cao su chịu nhiệt phụ tùng thay thế

vtp, v.rubber

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Tubes, hoses, pipes made of polyurethane

Polyurethane with very good resistance to many chemicals is used more popularly.
Supply a large number of PU tubes
High pressure PU tubes
vtp, v.rubber

Ống cao su phụ tùng thay thế

Thiết kế và sản xuất ống cao su phù hợp các ứng dụng riêng biệt: kháng dầu, chịu áp lực, chịu nhiệt độ cao.
Ống cao su giữ cuộn chịu áp tốt
Ống cao su phụ tùng phù hợp thực phẩm

vtp, v.rubber

Heat-resistant rubber suction cups

Supply technical suction cups which have good resistance to heat, chemicals, and deformation.
Custom rubber cups for industrial applications
Suction cups used in food processing machinery

vtp, v.rubber

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Trục cước, bánh cước nhựa theo yêu cầu

Bọc trục, con lăn cao su và cắm cước nhựa phù hợp các ứng dụng riêng biệt.
Cung cấp trục, bánh cước nhựa
Phục hồi trục cước nhựa theo yêu cầu

vtp, v.rubber

Vietnam supplier of custom rubber gaskets

Manufacture rubber gaskets with special shapes, high resistance to chemicals, abrasion.
Rubber gaskets for replacement
Chemical-resistant rubber gaskets

vtp, v.rubber

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Bánh xe bọc PU chịu mài mòn

Bánh xe lõi sắt được đổ khuôn PU tự động, tránh tạo bọt, giúp tăng độ bền, mài mòn của bánh xe.
Bánh xe PU đặc, không tạo lỗ xốp
Bánh xe PU chịu mài mòn, kháng hóa chất tốt

vtp, v.rubber

Cover and grind industrial rubber rollers

After a long time use, old rollers can be recovered with reduced cost at Cao Su Viet.
Recover industrial rubber rollers
Rollers ground automatically have smooth surface

vtp, v.rubber

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Cung cấp ống cao su thực phẩm

Thiết kế và sản xuất các ống cao su dùng trong chế biến thực phẩm.
Thiết kế ống cao su phù hợp chi tiết cho trước
Ống cao su an toàn thực phẩm

vtp, v.rubber

Custom rubber o-rings for industrial machinery

Supply a large number of high quality o-rings at competitive cost in a short time.
Heat-resistant rubber o-rings
Custom rubber o-rings for replacement

vtp, v.rubber

Bọc trục cao su kháng hóa chất

Bọc trục bằng các loại cao su tổng hợp đáp ứng các ứng dụng yêu cầu chịu nước nóng, hóa chất, dung môi.
Trục cao su kháng hóa chất yêu cầu
Bọc và mài trục cao su đạt độ chính xác cao

vtp, v.rubber

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Cao Su Viet | Custom technical rubber parts

Cao Su Viet designs and manufactures rubber parts for specific applications.
Supply technical rubber products even in a small number
Molded rubber parts for replacement

vtp, v.rubber

Cao Su Viet | Cao su thực phẩm

Yêu cầu tránh sự thôi nhiễm hóa chất từ các chi tiết cao su trong các ứng dụng tiếp xúc thực phẩm.
Đệm cao su chịu nhiệt phù hợp thực phẩm
Băng cao su tách xương cá an toàn thực phẩm

vtp, v.rubber

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Supplier of technical rubber balls

Supply various types of rubber balls meeting customers’ requirements in terms of size, hardness, resistance to abrasion, chemicals.
Rubber ball for high temperature applications
Supply a large number of rubber balls in a short time
vtp, v.rubber

Chi tiết phụ tùng cho máy công nghiệp

Cung cấp chi tiết cao su phụ tùng để thay thế, bảo trì, đảm bảo hoạt động liên tục của máy móc, thiết bị.
Cao su phụ tùng theo yêu cầu
Phụ tùng cao su theo mẫu cho trước

vtp, v.rubber

Cao Su Viet | Chemical-resistant rubber rollers

Cover steel rollers by synthetic rubbers which have good resistance to particular solvents, chemicals in industrial applications.
Custom rubber rollers with good chemical resistance
Cover and grind rubber rollers in required shape and size

vtp, v.rubber

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Cung cấp các loại đệm PU phụ tùng

Các sản phẩm gioăng, đệm, gasket PU được thiết kế và sản xuất riêng theo yêu cầu của khách hàng.
Cung cấp số lượng lớn đệm PU trong thời gian ngắn
Thiết kế riêng gioăng đệm phù hợp chi tiết cho trước

vtp, v.rubber