Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

Vietrubber | Rubber suction cups

Custom vacuum suction cups made in Cao Su Viet for technical applications.
Custom rubber suction cups
High quality rubber cups made in Cao Su Viet
vtp, v.rubber

Vòng đệm, gasket silicone chịu nhiệt

Cung cấp các loại đệm cao su chịu nhiệt theo yêu cầu cho việc thay thế, bảo dưỡng công nghiệp.
Vòng đệm cao su chịu nhiệt
Đệm cao su phụ tùng thay thế
vtp, v.rubber

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

Cao Su Viet | Custom rubber rollers

Supply high quality rubber rollers and recover old rollers in a short time.
Rubber rollers made in Cao Su Viet
Rubber rollers for various applications

vtp, v.rubber

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

Tấm lót, miếng lót, đệm lót cao su

Cung cấp các loại đệm lót cao su có độ bền cao, giảm rung động, kháng hóa chất và mài mòn.
Đệm lót cao su giảm chấn chống rung
Cung cấp miếng lót cao su theo yêu cầu
vtp, v.rubber

Cao Su Viet | Vacuum suction cups

Supply high quality rubber suction cups at low cost for a wide variety of industrial applications.
Custom vacuum suction cups
Rubber cups made in Vietnam
vtp, v.rubber

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

Bọc, mài, tạo rãnh trục cao su kỹ thuật

Cung cấp các loại trục cao su, trục PU phụ tùng cho các ứng dụng công nghiệp.
Cung cấp các loại trục in
Bọc và mài trục cao su theo yêu cầu
vtp, v.rubber

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016

Wear-resistant rubber wheels

Supply and recover rubber wheels for replacement.
High quality rubber wheels
Recover rubber wheels at low cost
vtp, v.rubber

Vòng đệm cao su phụ tùng

Cung cấp các loại đệm, gasket, o-ring cao su theo yêu cầu.
Vòng đệm cao su kháng dầu chịu mòn
Gasket cao su phụ tùng thay thế
vtp, v.rubber

Cao Su Viet | Custom rubber rollers

Vietnam supplier of rubber rollers for industrial applications: printing, food processing, package.
Technical rubber rollers
High quality rubber rollers made in Cao Su Viet
vtp, v.rubber

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

Phễu hút cao su phụ tùng thay thế

Cung cấp phễu hút cao su kỹ thuật cho các hệ hút chân không.
Núm hút cao su phụ tùng
Phễu hút cao su theo yêu cầu
vtp, v.rubber

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

Vietnam supplier of technical rollers

Rubber, PU rollers are supplied for various industrial applications.
High quality ink rollers
Grooved rubber rollers at low cost
vtp, v.rubber

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

Bánh xe, con lăn PU chịu mài mòn

Sản xuất các loại con lăn PU theo yêu cầu, chịu mài mòn, kháng hóa chất tốt.
Con lăn PU kháng mòn tốt
Con lăn PU phụ tùng thay thế
vtp, v.rubber

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Cao Su Viet | Vacuum suction cups

Supply rubber suction cups safe for food contact.
Custom silicone rubber suction cups
Technical rubber suction cups at low cost
vtp, v.rubber

Gasket cao su làm kín theo yêu cầu

Cung cấp các loại gasket, đệm làm kín, ron cao su phụ tùng thay thế.
Gasket cao su hình chữ nhật
Cung cấp gioăng đệm cao su theo yêu cầu
vtp, v.rubber

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Cao Su Viet | Custom rubber gaskets

Supply many kinds of rubber gaskets in a wide range of shapes, sizes, properties, and colors.
Heat-resistant silicone rubber gaskets
Vietnam supplier of rubber seals
vtp, v.rubber

Cao Su Việt | Tạo rãnh bề mặt trục cao su

Bọc, mài, phục hồi, tạo rãnh trục cao su kỹ thuật phụ tùng thay thế.
Trục cao su rãnh caro
Mài nhẵn trục PU cho máy in
vtp, v.rubber

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016

Heat-resistant silicone rubber gaskets

Technical seals, gaskets, and o-rings are made of heat-resistant grade silicone rubbers.
Supply a large number of uniform rubber seals
Custom silicone rubber gaskets
vtp, v.rubber

Con lăn cao su, PU, nhựa

Cung cấp các loại con lăn theo yêu cầu riêng, đáp ứng về kích thước, khả năng chịu mài mòn, hóa chất.
Con lăn cao su phụ tùng thay thế
Thiết kế con lăn theo yêu cầu

vtp, v.rubber

Manufacture and delivery of rubber rollers

Vietnam supplier of custom rubber, PU rollers in Binh Duong and nearby areas.
Recovery of old rollers at Cao Su Viet
Technical rubber, PU rollers
vtp, v.rubber

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

Cung cấp chi tiết PU kỹ thuật

Sản xuất các sản phẩm PU đúc khuôn, bọc lót PU cho các chi tiết kim loại.
Ống PU bền, chịu áp lực tốt
Bọc PU cho các sản phẩm kim loại

vtp, v.rubber

High quality rubber balls made in Cao Su Viet

Rubber balls with high resistance to abrasion, chemicals, ageing effects are delivered in a short time.
Rubber balls in various sizes and colors
Custom rubber balls at low cost
vtp, v.rubber

Phễu hút cao su phù hợp thực phẩm

Cung cấp phễu hút cao su silicone an toàn thực phẩm, có hình dạng, kích thước riêng theo yêu cầu.
Phễu hút cao su an toàn thực phẩm
Núm hút silicone chịu nhiệt tốt
vtp, v.rubber

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

Cao Su Viet | Technical polyurethane parts

Supply special PU parts which meet given requirements.
Design and provide technical PU products
PU parts in complicated shapes
vtp, v.rubber

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Dây curoa, dây đai cao su kỹ thuật

Cung cấp các loại dây curoa cao su có tính đàn hồi, chịu mỏi tốt, có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài.
Dây curoa cao su truyền động
Dây đai chịu mỏi tốt, sử dụng lâu dài
vtp, v.rubber

High quality rubber rollers made in Cao Su Viet

Cover rollers by synthetic rubbers which have good resistance to chemicals, heat, and abrasion in specific applications.
Rubber rollers for specific applications
Supply custom rubber rollers in a short time
vtp, v.rubber