Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

Bọc, mài, tạo rãnh trục cao su kỹ thuật

Cung cấp các loại trục cao su, trục PU phụ tùng cho các ứng dụng công nghiệp.
Cung cấp các loại trục in
Bọc và mài trục cao su theo yêu cầu
vtp, v.rubber