Thứ Hai, ngày 22 tháng 8 năm 2016

Cao Su Viet | Custom rubber rollers

Supply high quality rubber rollers and recover old rollers in a short time.
Rubber rollers made in Cao Su Viet
Rubber rollers for various applications

vtp, v.rubber

Chủ Nhật, ngày 21 tháng 8 năm 2016

Tấm lót, miếng lót, đệm lót cao su

Cung cấp các loại đệm lót cao su có độ bền cao, giảm rung động, kháng hóa chất và mài mòn.
Đệm lót cao su giảm chấn chống rung
Cung cấp miếng lót cao su theo yêu cầu
vtp, v.rubber

Cao Su Viet | Vacuum suction cups

Supply high quality rubber suction cups at low cost for a wide variety of industrial applications.
Custom vacuum suction cups
Rubber cups made in Vietnam
vtp, v.rubber

Chủ Nhật, ngày 31 tháng 7 năm 2016

Bọc, mài, tạo rãnh trục cao su kỹ thuật

Cung cấp các loại trục cao su, trục PU phụ tùng cho các ứng dụng công nghiệp.
Cung cấp các loại trục in
Bọc và mài trục cao su theo yêu cầu
vtp, v.rubber

Chủ Nhật, ngày 24 tháng 7 năm 2016

Wear-resistant rubber wheels

Supply and recover rubber wheels for replacement.
High quality rubber wheels
Recover rubber wheels at low cost
vtp, v.rubber

Vòng đệm cao su phụ tùng

Cung cấp các loại đệm, gasket, o-ring cao su theo yêu cầu.
Vòng đệm cao su kháng dầu chịu mòn
Gasket cao su phụ tùng thay thế
vtp, v.rubber

Cao Su Viet | Custom rubber rollers

Vietnam supplier of rubber rollers for industrial applications: printing, food processing, package.
Technical rubber rollers
High quality rubber rollers made in Cao Su Viet
vtp, v.rubber