Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

Vòng đệm, gasket silicone chịu nhiệt

Cung cấp các loại đệm cao su chịu nhiệt theo yêu cầu cho việc thay thế, bảo dưỡng công nghiệp.
Vòng đệm cao su chịu nhiệt
Đệm cao su phụ tùng thay thế
vtp, v.rubber