Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Cao Su Viet | Technical rubber rollers

Custom rubber rollers are supplied for a wide variety of industrial applications.
Custom rubber rollers made in Cao Su Viet
High quality rubber rollers
vtp, v.rubber

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Bọc con lăn, bánh xe cao su kỹ thuật

Cung cấp số lượng lớn con lăn, bánh xe cao su, PU với chất lượng ổn định, đồng đều.
Con lăn cao su phụ tùng
Cung cấp con lăn theo yêu cầu
vtp, v.rubber

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

Cao Su Viet | Custom rubber rollers

Supply and recover rubber rollers in a short time.
High quality rubber rollers
Custom rubber rollers in a large quantity
vtp, v.rubber

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Ống cao su phụ tùng thay thế

Cung cấp ống cao su kỹ thuật theo yêu cầu về kích thước, cơ tính, khả năng chịu áp lực, hóa chất, nhiệt độ cao.
Ống cao su kháng dầu tốt
Ống cao su kỹ thuật theo yêu cầu
vtp, v.rubber

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Silicone rubber suction cups

Supply high quality silicone rubber cups safe for food contact.
Silicone rubber vacuum cups for replacement
Rubber cups safe for food processing
vtp, v.rubber

Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016

Cung cấp ống cao su kháng dầu

Sản xuất nhiều loại ống cao su chịu dầu đáp ứng các yêu cầu khác về cơ tính, chịu áp lực, chống lão hóa.
Ống cao su phụ tùng thay thế
Ống cao su kháng dầu chịu áp
vtp, v.rubber