Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Gia công và bọc trục cao su theo yêu cầu

Cung cấp trục cao su công nghiệp, trục in, trục PU cho các ứng dụng riêng biệt.
Gia công và bọc trục cao su phụ tùng
Cung cấp trục cao su, trục PU
vtp, v.rubber

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

Cao Su Viet | High pressure rubber hoses

Supply custom rubber hoses which have good resistance to high pressure, elongation, and chemicals.
Custom rubber hoses in a short time
Technical rubber hoses made in Cao Su Viet
vtp, v.rubber

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Cao Su Việt | Phễu hút cao su phụ tùng

Cung cấp số lượng lớn phễu hút cao su theo yêu cầu cho trước trong thời gian ngắn.
Phễu hút chân không theo mẫu cho trước
Phễu hút cao su phù hợp thực phẩm
vtp, v.rubber

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

Cao Su Viet | Custom rubber gaskets

Supply high quality rubber seals at low cost for given applications.
Chemical-resistant rubber gaskets
Custom rubber seals at low price
vtp, v.rubber

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Dây curoa cao su tính năng cao

Cung cấp các loại dây curoa cơ tính tốt, chịu mỏi, độ bền kéo xé cao, tuổi thọ làm việc kéo dài.
Dây curoa cao su truyền động
Cung cấp dây curoa theo yêu cầu cho trước
vtp, v.rubber

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Custom rubber rollers for industrial machinery

Supply rubber rollers which have good resistance to various effects of working condition such as oils, chemicals, heat, and abrasion.
High performance rubber rollers
Custom rubber rollers made in Cao Su Viet

vtp, v.rubber

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

Cao Su Việt | Cung cấp trục cước, bánh cước nhựa

Sản xuất các trục cước nhựa theo yêu cầu, phục hồi trục cũ trong thời gian ngắn.
Trục, bánh cước nhựa theo yêu cầu
Cung cấp trục cước đánh bóng, làm sạch

vtp, v.rubber

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Cao Su Viet | Vacuum suction cups

Supply rubber cups suitable to food contact applications at low cost.
Suction cups made of silicone rubber
Custom rubber cups at low cost
vtp, v.rubber

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Cung cấp gasket cao su theo yêu cầu

Thiết kế và sản xuất các loại gasket cao su kháng dầu, chịu mài mòn, chịu nhiệt, phù hợp cho các ứng dụng làm kín riêng biệt, trục pit-tông.
Gasket cao su chịu nhiệt, kháng dầu
Cung cấp gasket cao su chất lượng đồng đều
vtp, v.rubber

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

Vietnam supplier of rubber, PU wheels

Supply technical wheels covered by rubber or polyurethane materials which have good resistance to abrasion.
Polyurethane wheels made in Vietrubber
Recover industrial wheels at low cost
vtp, v.rubber

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Cao su phụ tùng | Đệm cao su giảm chấn

Cung cấp các loại đệm cao su giảm chấn động, có khả năng đàn hồi và chịu mài mòn tốt.
Thiết kế đệm cao su theo mẫu cho trước
Đệm cao su giảm chấn chống rung
vtp, v.rubber

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Cao Su Viet | High quality rubber rollers

Supply high performance rubber and PU rollers used in many different industry sectors.
Cover and grind rubber rollers
Recover old rollers at low cost
vtp, v.rubber

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

Mài và tạo rãnh trục cao su phụ tùng

Bọc lại trục cao su cũ, tạo rãnh đạt độ chính xác cao theo yêu cầu cho trước.
Tạo rãnh cho trục cao su công nghiệp
Tạo rãnh và hoa văn theo yêu cầu

vtp, v.rubber

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Technical oil-resistant rubber o-rings

Supply custom o-rings, gaskets, seals made of rubber or PU in a short time.
Supply a large number of rubber o-rings
Custom rubber o-rings for replacement

vtp, v.rubber

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Gasket cao su chịu mài mòn, kháng dầu

Cung cấp gasket cao su phụ tùng, chịu mài mòn cao theo yêu cầu.
Gasket cao su tổng hợp kháng mài mòn
Đệm cao su làm kín kháng dầu
vtp, v.rubber

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

Cao Su Viet | High pressure rubber hoses

Custom rubber hoses are supplied in accordance with requirement of pressure resistance.
High quality rubber hoses made in Cao Su Viet
Rubber tubes for high pressure air
vtp, v.rubber

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Supplier of high quality rubber belts

Supply technical rubber belts with high tensile strength for power transmission.
Custom rubber belts for replacement
Natural rubber belts made in Cao Su Viet

vtp, v.rubber

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Cung cấp bánh xe cao su phụ tùng

Sản xuất hoặc bọc mới các bánh xe cũ theo yêu cầu, chịu tải trọng cao, kháng mài mòn tốt.
Cung cấp số lượng lớn bánh xe cao su theo yêu cầu
Phục hồi bánh xe cao su cũ
vtp, v.rubber

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Vietnam supplier of technical rubber balls

Supply custom rubber balls with high durability and abrasion resistance.
High quality rubber balls for replacement
Custom rubber balls at competitive cost

vtp, v.rubber

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Cao Su Việt | Bọc và mài trục cao su kỹ thuật

Bọc và mài trục cao su đạt độ chính xác cao, đáp ứng yêu cầu của các ứng dụng riêng biệt.
Mài trục cao su đạt độ chính xác cao
Cung cấp trục cao su chất lượng cao
vtp, v.rubber

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Cao Su Viet | Technical rubber balls

Supply various types of rubber balls in a range of material, size, hardness, and color.
High hardness rubber balls
Technical rubber balls for replacement

vtp, v.rubber

Dây curoa có răng bọc cao su

Dây curoa bọc cao su tăng khả năng chịu mỏi và tuổi thọ của sản phẩm.
Bọc cao su cho dây curoa bánh răng
Sản phẩm dây curoa có độ bền kéo tốt

vtp, v.rubber

Custom silicone rubber tubes

Silicone rubber tubes are often used in applications requiring high temperature resistance and safe food contact.
High temperature silicone rubber tubes
Silicone tubes in food processing systems
vtp, v.rubber

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Ống nhún cao su bọc trục, khớp nối

Sản xuất ống bọc cao su theo yêu cầu, bảo vệ trục, pit-tông khỏi bụi bẩn.
Ống nhún cao su phụ tùng thay thế
Sản xuất ống cao su theo mẫu cho trước
vtp, v.rubber

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Silicone rubber parts for high temperature applications

Supply technical rubber products according to customer’s orders, even in a small number.
Heat-resistant silicone rubber products
Custom rubber parts for replacement

vtp, v.rubber