Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Cung cấp gasket cao su theo yêu cầu

Thiết kế và sản xuất các loại gasket cao su kháng dầu, chịu mài mòn, chịu nhiệt, phù hợp cho các ứng dụng làm kín riêng biệt, trục pit-tông.
Gasket cao su chịu nhiệt, kháng dầu
Cung cấp gasket cao su chất lượng đồng đều
vtp, v.rubber