Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Ống nhún cao su bọc trục, khớp nối

Sản xuất ống bọc cao su theo yêu cầu, bảo vệ trục, pit-tông khỏi bụi bẩn.
Ống nhún cao su phụ tùng thay thế
Sản xuất ống cao su theo mẫu cho trước
vtp, v.rubber