Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Chi tiết phụ tùng cao su theo yêu cầu

Thiết kế và sản xuất phụ tùng cao su thay thế theo mẫu cho trước hoặc theo yêu cầu riêng, chấp nhận đơn hàng số lượng ít.
Sản xuất chi tiết cao su có độ chính xác cao
Cung cấp số lượng lớn phụ tùng cao su trong thời gian ngắn

vtp, v.rubber