Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Phễu hút cao su công nghiệp

Cung cấp số lượng lớn phễu hút cao su phụ tùng theo yêu cầu riêng về hình dạng, kích thước, cơ tính.
Phễu hút cao su phụ tùng
Cung cấp miếng hút cao su theo yêu cầu
vtp, v.rubber