Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

Băng cao su tách xương cá |생선 뼈 제거 기계

Thêm phụ gia tạo hương vị vào surimi để tạo thành các sản phẩm giả thịt tôm, cua, mực.
Bone separator belts | Băng cao su tách xương cá
Bone separator belts | Băng cao su tách xương cá
Đai cao su surimi phụ tùng thay thế
Đai cao su surimi phụ tùng thay thế
(vtp-vlab-caosuviet)