Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Phụ tùng cao su thay thế cho máy công nghiệp

Cung cấp các chi tiết cao su theo yêu cầu riêng biệt về hình dạng, kích thước, tính chất.
Tạo khuôn đúc riêng cho từng chi tiết cao su phụ tùng
Chấp nhận cung cấp chi tiết cao su với số lượng ít
vtp, v.rubber