Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Mài và tạo rãnh trục cao su kỹ thuật

Bọc và mài trục cao su bằng máy chuyên dụng, đạt độ chính xác cao.
Mài trục cao su theo yêu cầu
Tạo rãnh xoắn có độ chính xác cao

vtp, v.rubber