Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

Bọc trục, con lăn, rulo cao su

Bọc và mài các sản phẩm dạng lõi trục kim loại bọc cao su.
Bọc rulo cao su và mài nhẵn bề mặt
Bọc rulo cao su và mài nhẵn bề mặt
Sản phẩm lõi kim loại bọc cao su
Sản phẩm lõi kim loại bọc cao su
(vtp-vlab-caosuviet)