Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Ron cao su chịu nhiệt | Ron cao su thực phẩm

Ron cao su silicone được sử dụng chủ yếu trong các ứng dụng tiếp xúc thực phẩm hoặc chịu nhiệt độ cao.
Gioăng cao su silicone an toàn thực phẩm
Gioăng cao su silicone an toàn thực phẩm
Ron cao su chịu nhiệt độ cao
Ron cao su chịu nhiệt độ cao
(vtp-vlab-caosuviet)