Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

Bọc trục cao su cũ và mài trục tự động

Phục hồi trục cao su cũ với khả năng hoạt động tương đương ban đầu.
Các trục cao su cũ chờ phục hồi
Các trục cao su cũ chờ phục hồi
Phục hồi trục cao su có tính năng như ban đầu
Phục hồi trục cao su có tính năng như ban đầu

(vtp-vlab-caosuviet)