Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

Cao su phụ tùng thay thế | Núm cao su vặt lông gà, vịt

Cung cấp các thanh cao su nhổ lông gà, vịt được lắp vào các máy nhổ lông tự động.
Núm cao su nhổ lông gà vịt
Núm cao su nhổ lông gà vịt
Núm cao su đàn hồi, chịu mỏi tốt
Núm cao su đàn hồi, chịu mỏi tốt
(vtp-vlab-caosuviet)