Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Công nghiệp phụ trợ cung cấp con lăn cao su phụ tùng thay thế

Sản xuất và phục hồi số lượng lớn con lăn cao su kỹ thuật trong thời gian ngắn.
Bọc và mài con lăn cao su bằng máy tự động cho năng suất cao
Bọc và mài con lăn cao su bằng máy tự động
cho năng suất cao
Phục hồi nhanh con lăn cao su đáp ứng nhu cầu thay thế
Phục hồi nhanh con lăn cao su
đáp ứng nhu cầu thay thế

(vtp-vlab-caosuviet)