Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Mài trục cao su, trục PU dùng trong máy in

Mài các trục in bằng máy tự động đạt độ chính xác gần như tuyệt đối, bề mặt trục trơn láng.
Mài tự động trục in cao su
Mài tự động trục in cao su
Mài bề mặt trục PU trơn láng
Mài bề mặt trục PU trơn láng
(vtp-vlab-caosuviet)