Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Mài trục in bằng máy mài tự động

Mài trục in yêu cầu độ chính xác rất cao, bề mặt trục nhẵn mịn.
Trục bọc PU được mài bằng máy tự động
Trục bọc PU được mài bằng máy tự động
Bề mặt trục PU nhẵn mịn cho bản in đẹp
Bề mặt trục PU nhẵn mịn cho bản in đẹp

(vtp-vlab-caosuviet)