Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

Phụ tùng cao su | Phễu hút chân không | Vacuum suction pads

Cung cấp các loại phễu hút cao su dùng trong máy móc công nghiệp, đặc biệt là ngành thực phẩm.
Phễu hút chân không an toàn thực phẩm
Phễu hút chân không an toàn thực phẩm
Technical rubber | Vacuum suction pads
Technical rubber | Vacuum suction pads
(vtp-vlab-caosuviet)