Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Bọc trục cao su cho máy móc công nghiệp

Bọc các trục cao su dùng trong ngành in, thép, dệt, giấy, … trong thời gian ngắn.
Trục in yêu cầu độ chính xác cao
Trục in yêu cầu độ chính xác cao
Bọc trục cao su phụ tùng thay thế
Bọc trục cao su phụ tùng thay thế
(vtp-vlab-caosuviet)