Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Cao Su Việt | Phục hồi trục, ru-lô cao su cũ

Bọc mới các lõi trục cao su cũ, đảm bảo tính năng hoạt động ban đầu.
Bọc trục cao su với số lượng lớn
Bọc trục cao su với số lượng lớn
Trục bọc cao su có tính năng tương đương
Trục bọc cao su có tính năng tương đương
THÔNG TIN TRIỂN LÃM, HỘI THẢO
Vui lòng xem tại đường dẫn
RUBBER AND TYRE 2014

(vtp-vlab-caosuviet)