Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Phụ tùng cao su | Bi cao su thay thế

Sản xuất các loại bi cao su tổng hợp thay thế đáp ứng yêu cầu về kích thước, chất lượng, kháng mài mòn, kháng hóa chất.
Sản xuất bi cao su theo yêu cầu
Sản xuất bi cao su theo yêu cầu
Cao Su Việt | Bi cao su phụ tùng
Cao Su Việt | Bi cao su phụ tùng
(vtp-vlab-caosuviet)