Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Cung cấp bi cao su phụ tùng thay thế


Sản xuất các loại bi cao su phụ tùng đáp ứng yêu cầu về kích thước, độ cứng, độ chịu mài mòn và màu sắc.
Sản xuất bi cao su phụ tùng
Sản xuất bi cao su phụ tùng
Bi cao su tổng hợp chịu mài mòn tốt
Bi cao su tổng hợp chịu mài mòn tốt
THÔNG TIN TRIỂN LÃM, HỘI THẢO
Vui lòng xem tại đường dẫn
RUBBER AND TYPE 2014

(vtp-vlab-caosuviet)