Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

Cung cấp các loại ống cao su phụ tùng

Sản xuất các loại ống cao su chịu áp, ống cao su mềm, ống có nếp gấp co giãn theo yêu cầu.
Ống cao su chịu áp lực cao
Ống nhún cao su co giãn bảo vệ khớp nối
vtp, v.rubber