Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

Sản xuất vòng đệm cao su làm kín

Tạo khuôn và sản xuất vòng đệm, gasket, o-ring cao su theo yêu cầu riêng của khách hàng.
Gasket cao su kháng dầu tốt
Cung cấp vòng đệm cao su theo yêu cầu cho trước
vtp, v.rubber