Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Cung cấp phễu hút cao su đúc khuôn

Sản xuất phễu hút chân không theo hình dạng và kích thước sản phẩm cho trước bằng cách tạo ra các khuôn đúc riêng biệt.
Phễu hút chân không phụ tùng thay thế
Sản xuất sản phẩm cao su theo mẫu cho trước
vtp, v.rubber