Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

Cung cấp trục cao su có cước

Sản xuất và phục hồi các trục cao su cắm cước nhựa cho ứng dụng công nghiệp.
Tạo lỗ cắm cước trên bề mặt trục cao su
Cước nhựa chịu mài mòn tốt
vtp, v.rubber