Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

Cung cấp đệm cao su làm kín

Sản xuất các đệm cao su hình chữ nhật theo yêu cầu riêng của khách hàng.
Đệm cao su hình chữ nhật theo yêu cầu
Đệm cao su làm kín khớp nối
vtp, v.rubber