Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Dây curoa, dây đai bọc cao su

Cung cấp các loại dây đai phẳng, có răng, và bọc cao su theo yêu cầu.
Dây curoa bọc cao su tăng khả năng chịu mỏi
Sản xuất dây curoa có răng theo yêu cầu
vtp, v.rubber