Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

Đệm, khớp nối cao su kỹ thuật

Sản xuất các khớp nối cao su thay thế theo yêu cầu cho trước, chịu mài mòn tốt, độ cứng cao.
Khớp nối cao su truyền động
Khớp nối cao su phụ tùng thay thế
vtp, v.rubber