Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

Bọc puly, con lăn cao su

Sản xuất và phục hồi con lăn cao su phụ tùng thay thế cho ứng dụng công nghiệp.
Puly cao su chịu mài mòn tốt
Phục hồi con lăn cao su cũ

vtp, v.rubber