Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Đệm cao su kháng hóa chất

Cung cấp đệm cao su kháng các loại dung môi, hóa chất, dầu mỡ theo yêu cầu.
Đệm cao su tổng hợp kháng hóa chất
Cung cấp đệm cao su phụ tùng thay thế

vtp, v.rubber