Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Phễu cao su cho hệ hút chân không

Cung cấp các loại phễu hút cao su theo yêu cầu cho các hệ thống tự động hút, nâng, di chuyển sản phẩm.
Phễu hút chân không phụ tùng thay thế
Phễu cao su hút giữ sản phẩm

vtp, v.rubber