Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

Phễu cao su dùng trong lĩnh vực chế biến thực phẩm

Cung cấp phễu hút chân không từ các loại cao su thương mại phù hợp với tiếp xúc thực phẩm.
Phễu chân không hút giữ sản phẩm
Sản xuất phễu cao su theo yêu cầu
vtp, v.rubber