Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

Bọc trục cao su, trục PU, trục in

Cung cấp hoặc phục hồi các trục bọc cao su, PU theo yêu cầu riêng của khách hàng.
Trục bọc PU dùng cho máy in
Phục hồi trục cao su đạt chất lượng yêu cầu

vtp, v.rubber