Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

Cung cấp bi cao su phụ tùng

Sản xuất bi cao su chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu về độ cứng, kích thước, khả năng chịu mài mòn, kháng hóa chất.
Bi cao su phụ tùng có độ cứng cao
Cung cấp bi cao su theo yêu cầu

vtp, v.rubber