Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Cao Su Việt | Bọc trục cao su kỹ thuật

Bọc và phục hồi nhanh các trục cao su cũ với chi phí hợp lý, đạt độ chính xác cao theo yêu cầu.
Bọc và mài rãnh ca-rô cho trục cao su
Mài trục cao su bằng máy tự động

vtp, v.rubber