Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

Ống cao su bọc trục, khớp nối

Cung cấp các loại ống cao su mềm, ống nhún cao su bọc trục theo yêu cầu.
Cung cấp ống nhún cao su phụ tùng
Ống cao su mềm theo yêu cầu cho trước

vtp, v.rubber