Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

Cao Su Việt | Bọc và mài trục cao su kỹ thuật

Bọc, mài, tạo rãnh trục cao su cho các ứng dụng riêng biệt, đạt độ chính xác cao.
Mài trục cao su đạt kích thước yêu cầu
Tạo rãnh trục cao su đạt độ chính xác cao

vtp, v.rubber